Samtal pågår information

Samtal pågår  är ett möte över internet via Zoom där olika ämnen diskuteras varje tillfälle.
Länk till vårens Samtal pågår: 

https://us02web.zoom.us/j/85207376525?pwd=cWxtUnlTcjRMdllFa3hTbWJ5MHNBZz09

Är du ny på Zoom och vill få en guide hur det fungerar? Du hittar en sån på en annan del av vår hemsida, klicka här.

14/3 18.30:

Eftersnack från seminariet med Pella Thiel den 10/3
 

Tidigare Samtal Pågår 

27/9 2021:

Utifrån mötet i Boulognern den 28/8 vill vi bjuda in deltagande miljö/klimat agerande grupper.
Denna gång har vi bjudit in Bodil Dürebrandt som är Hållbarhetsutvecklare på Gävle Kommun. Hon berättar om ett pilotprojekt ”smarta kartan” där olika hållbarhetssatsningar i vår stad presenteras digitalt. Efter en kort presentation får vi chansen att diskutera hur vi från olika miljöorganisationer skulle kunna fylla kartan med innehåll. Kika på Smarta kartans hemsida om du vill veta mer.

 

31/5 2021:

Samtal pågår fortsätter, med ny tid 20.00-21.00. Vi fortsätter samtalet på samma tema som senast 

Ett blomstrande Gävle 

Välkommen till Zoom den 31 maj, samtalet börja kl 20.00 och länken öppnas 19.45.

3/5 2021:

Samtal pågår fortsätter, med ny tid 20.00-21.00. Vi försöker oss på att beskriva den framtid vi önskar oss, med rubriken

Ett blomstrande Gävle 2033

Välkommen till Zoom den 3 maj, samtalet börja kl 20.00 och länken öppnas 19.45.

5/4 2021:

Som underlag till Samtal Pågår den 5/4 får du en e-petition om matförsörjning tillsammans med kommunens svar samt vårt remissvar på Gästrike Återvinnares Kretsloppsplan och Gävle Kommuns klimatfärdplan. Nedan finns remissvaren för Kretsloppsplanen och Klimatfärdplanen.

Klimatfärdplan Gävle

Omställning Gävles remissvar på Klimatfärdplanen

Kretsloppsplan Gävle

Omställning Gävles remissvar på Kretsloppsplanen

E-petition Livsmedelssäkerhet

Kommunens svar på e-petition Livsmedelssäkerhet

Att skriva e-petitioner och att svara på remisser är två sätt att påverka, att lägga sig i. Men vad gör man sen? Hur ligger vi på för att våra förslag påverkar och blir verklighet? Finns det andra vägar att gå? Kolla lite i bilagorna, kanske finns inspirationen till agerande där? Eller kanske vi borde tänka annorlunda?

Välkommen till Zoom den 5 april, samtalet börja kl 18.30 och länken öppnas 18.15.

 

22/3 2021:

Välkommen på ett ”Samtal Pågår”, tillsammans med Folkteatern Gävleborg, måndag den 22 mars 18.30!
Folkteatern inleder med en läsning från skådespelarna Martin Pareto och Cecilia Wernesten, som sedan tillsammans med frågan ”Vilken roll skulle konsten kunna spela i omställningen?” blir utgångspunkten för kvällens samtal.
Under rubriken ”Samtal Pågår” ordnar Omställning Gävle ett digitalt möte varannan måndag. Vi samlas kring just samtalet, och inspelet/temat inför varje träff varierar. Just denna gång pågår samtalet tillsammans med Folkteatern Gävleborg. Efter Folkteaterns inledning delas vi upp i grupper (Breakout-rooms) för att samtala om det vi hört och sett med utgångspunkt i frågan om konstens roll i omställningen, och i den framtida världen.
Omställningen till ett hållbarare samhälle innehåller många konflikter och svåra frågor. Vi är stolta över vår fossilfria vattenkraft, men har man besökt Sourva-dammen vid Stora Sjöfallet så är det lätt att inse vilka konflikter det finns mellan naturens rättigheter, människans behov, individens rätt och samhällets suveräna maktutövande. Vindkraften är, på samma sätt, fossilfri när den väl står där och snurrar men vägen dit innehåller många konflikter. Ingen sitter inne med sanningen, ingen har alltid rätten på sin sida. Så vi måste mötas, vi måste komma överens och då behöver vi kunna samtala.
Folkteaterns inledande läsning av texter kan förhoppningsvis vara ett exempel på hur konsten kraft kan lyfta just det samtalet, men ställer också frågan om konsten som laddplats för energi och kreativitet, och tar sig an de existentiella frågorna som rörs upp när vi nu lägger om kursen – något som behövs för att omställningen ska bli verklighet!
Välkommen till Samtal Pågår 22 mars kl 18.30! Kom med, lyssna och reagera! Hjälp oss att upptäcka samtalets kraft och möjlighet i förändringens tid!

8/3:

Radioprogrammet Klotet 10 februari: Om tjugo år ska Sveriges elproduktion vara helt och hållet förnybar. Samtidigt ska kärnkraften fasas ut. Då kommer det att behövas en omfattande utbyggnad av vindkraften. En fyrdubbling jämfört med nu närmare bestämt. Minst.

Länk här

DN debatt 14/2: Fakta är att elproduktionens klimatnytta aldrig varit så stor som 2020, trots avvecklingen av kärnkraftverk. Och den väntas fortsätta öka, tack vare eleffektivisering inom svensk industri och ytterligare expansion av förnybar el, skriver Linda Burenius, föreningen 100 procent förnybart, och Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen.

Länk här

22/2:

TED-talk med Rob Hopkins om de två viktiga orden ”What if…” om hur man tränar sig i att se in i framtiden, att föreställa sig möjligheter.

Rob Hopkins – What if

Filmer från projektet ”Bortom BNP”, ett  forskningsprojekt där man har tagit fram 4 olika
scenarier på hur vi skulle kunna forma vår framtid.

Bortom BNP

8/2:

Johan Rockström – vår stund på jorden

Paneldiskussion om Agenda 2030

Ord från tidigare möten

Ord från check-out Folkteatern 22/3
Ord från övriga möten:

Före mötet, check in

Efter mötet, check out

 

8/2 (Rockström och Agenda 2030)

Dagens ord – inslagen
Kunskap – förtvivlan
Äkta – kunskap
Realistiskt? (Agenda 2030)
Treåring
Toppen (Agenda 2030) Tveksam (Rockström)
Insikt Ödesdigert
Gediget – krisläge
Aktivitet
Hållbarhet/varaktighet
Gammalt och nytt
Hur miljön påverkar alla politiska frågor (Agenda 2030)
Relationen hopp och möjlighet (Rockström)
Fem i 12-känsla
Annorlunda
Politik – Agenda
Matthet – Rockström
Fossiloberoende – Rockström
Systemförändringar – Agenda 2030
Innovation

Dagens ord – mig själv
Jävlar anamma
Beslutsam
Snöro
Hjärntrött
Laddad
Envis
Gruppstyrka
Hopp om aktivitet
Det gäller att följa med
Otillräcklig
Vårhopp
Nu kör vi
Framtidsspaning
Naturvårdsbiologi

Avslutande ord
Kreativitet
Konsten som medium
E krona
Konsten som medium
Hållbarhet – varaktighet
Samverkan
Nya perspektiv
Följa med sin tid
Eufori
Hopp
Framtidstro
Hopp
Frustrerad
Fönstret är öppet
Pyramidspel – systemförändring krävs
Underbar start
Konkret fråga – New green deal – en sak att driva kan vara att staten
har en egen digital penning – stöd idén om e-krona