Klimat

Omställning Gävle verkar för en omställning till ett fossilfritt samhälle och stödjer den lokala klimatrörelsen. Det lokala engagemanget har vuxit mycket på kort tid. Många aktiviteter pågår kring Fridays For Future, den globala strejk- och manifestationsrörelsen.
 
För att få tips om hur du kan engagera dig i klimatrörelsen eller om du vill få e-postutskick om lokalt klimatrelaterat som sker så kontakta oss via Omställning Gävles e-post, nedan.
 

Kontaktperson och sammankallande är Daniel Ringström. Kontakt via info@omstallninggavle.se