Latest Past Events

Klimatkrisen är större än du tror – Staffan Laestadius

Kungsbäcksvägen 32, 802 67 Gävle Kungsbäcksvägen 32, Gävle

Staffan Laestadius är professor i industriell utveckling vid KTH. Han är en aktiv engagerad debattör när det gäller miljö och klimatfrågor. Han är också en eftertraktad föredragshållare. Om vägen bort från fossil-samhället har han gett ut 4 böcker. Hans senaste bok heter ”Större än du nånsin tror, Klimatkrisen och den nödvändiga omställningen”. I den utvecklar Laestadius sin analys av klimatkrisens omfattning samt omställningens nödvändighet och möjligheter. En del av seminarieserien våren 2024 Omställning - en annan väg  

Har Fair Trade med klimaträttvisa att göra? – Jonatan Andersson

Kungsbäcksvägen 32, 802 67 Gävle Kungsbäcksvägen 32, Gävle

Jonatan Andersson, gymnasielärare i Uppsala, sedan länge aktiv i Fair Trade, lokalt och nationellt, föreläser om rättvis handel både ur konsumentperspektiv och utifrån Agenda 2030. Han väcker frågan om hur vår konsumtion hänger ihop med klimatförändringarna och vad vi kan göra åt det. Överkonsumtion och handelsvanor i det rika nord ökar resursanvändningen, samtidigt som produktionsländerna i syd drabbas hårdare av klimatförändringarna. Kan en rättvisare handel bidra till en ökad klimaträttvisa? En del av seminarieserien våren 2024 Omställning - en annan väg

Fröer – Från rättigheter till privat egendom – Tove Sundström

Kungsbäcksvägen 32, 802 67 Gävle Kungsbäcksvägen 32, Gävle

Tove Sundström är styrelsemedlem i den svenska småbrukarorganisationen NOrdBruk, samt ECVC, den europeiska samordningen av La Via Campesina; världens största sociala rörelse. Hon berättar vad vi riskerar att förlora i och med de nya lagförslagen om avreglering av GMO, samt marknadsföring av fröer inom EU. Vi pratar om hur stora internationella företag ges möjligheten att ta patent på fler och fler fröer, och hur bönder, lantbrukare och även konsumenter får stå för kostnaden. Tove Sundström har tidigare drivit ett andelsjordbruk i Jämtlands län. En del av seminarieserien våren 2024: Omställning - en annan väg