Historia och syfte

Omställning Gävle är en partipolitiskt obunden förening och vi verkar för ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle med ansvar för kommande generationer och för solidaritet mellan människan och naturen.

Föreningen startades 2010 och vi har i dag ca 50 medlemmar och ca 250 personer intresserad av vår verksamhet.

Föreningen består av en styrelse, en samordningsgrupp och arbetsgrupper som tar initiativ på sina ansvarsområden. Se speciell flik för arbetsgrupperna. Föreningens verksamhet bedrivs genom folkbildning, opinionsarbete, föredrag, workshops, utbildningar och med lokala omställningsinitiativ. Vi vill också vara med och skapa en folkrörelse för samhälle, klimat och miljö.

Omställningsrörelsen är en global miljörörelse som finns i cirka 50 länder och 1400 lokalsamhällen. Kallas Transiton Network: https://www.transitionnetwork.org/

Centralt i Sverige finns Omställningsnätverket: http://www.omställning.net/

 8 principer formulerade av Transition Network

Principerna hjälper oss att vara överens om vad vi sysslar med och varför. Principerna presenteras närmare här: http://omställning.net/om/atta-principer/ 

 • Vi respekterar resursbegränsningar och bygger resiliens (hållbarhet)
 • Vi främjar inkludering och social rättvisa
 • Vi arbetar med närhetsprincipen och självorganisering
 • Vi främjar balans
 • Vi är en del av ett experimenterande, lärande nätverk
 • Vi delar fritt med oss av idéer och makt
 • Vi samarbetar och söker synergier
 • Vi främjar positiva visioner och kreativitet
 •  

Lokala principer

 I Omställning Gävle har vi preciserat följande principer:

 • Ständig exponentiell tillväxt av ekonomi, resurs- och energiförbrukning, produktion och konsumtion är en omöjlighet på en begränsad planet och är i dag en av huvudorsakerna till våra miljö- och klimatproblem. Ovanstående områden behöver kretsloppsanpassas och bli cirkulära för att nå hållbarhet.
 • Hållbarhet kräver systemförändringar på alla nivåer, politiskt, socialt, ekonomiskt, ekologiskt och även gällande maktförhållanden. 
 • Finanssektorn har i dag överordnats samhället behov och de ekologiska realiteterna för vår överlevnad. Ekonomin kräver därför en systemförändring enligt figuren nedan:

Yttre och inre omställning

Att ställa om samhället till hållbarhet handlar dels om en yttre omställning med förändringar till exempel kring energi, mat, boende, transporter. Men det handlar lika mycket om en inre omställning av vår relation med naturen, med varandra och med oss själva. Det samhälle vi har idag är byggt på världsbilder, kultur och inre värderingar som också behöver förändras.

Kontakta oss

Du når oss på: info@omstallninggavle.se