Naturens rättigheter

Under 2020 och 2021 har en grupp omställare träffats och diskuterat utifrån boken Naturens rättigheter, av Nicolas och Ingrid Berg samt Martin Hultman.

Utgångspunkten i boken är vad som skulle hända om naturen hade rättigheter? Det kunde vara ett kraftfullt sätt att skydda  klimatet och den biologiska mångfalden,  ett sätt att vända den ohållbara utvecklingen som idag hotar livet på jorden.

Gruppen fortsätter med en studiecirkel under hösten, denna gång fokuserar vi på vattnet och vattnets rättigheter. Allt börjar med vatten. Livets uppkomst på jorden. Vår historia och vår framtid.

Vi kommer att läsa boken Jakten på Gävles vatten av Erik Winnfors Wannberg. Vi planerar att att bjuda in föreläsare från Gästrike vatten och kanske göra något studiebesök.

Vi träffas onsdagar ungefär  en gång i månaden på ABF.

Är du intresserad av att vara med, hör av dig till eva@amborn.se