Zoom och COVID-19

Omställning Gävle ställer om sin verksamhet utifrån covid-19 och de råd och rekommendationer som Regering och Folkhälsomyndigheten givit. Det innebär att vi undviker fysiska möten i föreningens regi. Vi vill försöka fortsätta vårt arbete i den digitala världen, här på vår hemsida eller på Facebook https://www.facebook.com/omstallninggavle/ kan du ta del av vårt arbete.

Vi använder plattformen Zoom (se www.zoom.us). En guide till Zoom kan du ladda ner genom att klicka här: Guide till Zoom

Inför en sammankomst (möte, cirkel, eftersnack etc) så kommer du få en länk, ett mötesID och en password.

När du klickar på länken första gången så ombeds du ladda ned en programvara, vilket är en förutsättning för att vi ska kunna hålla digitala möten med alla funktioner.
 

Kommande digitala sammankomster:

Mer information finns under kommande evenemang.

Exempel på hur ett Zoom-möte kan se ut: