Bygg och energi

Gruppen Bygg/Energi arbetar för att få bort användandet av material som förorsakar CO^2. Det är främst inom transportsektorn (bilar, långtradare) men också industrin (ståltillverkning), bygg- (betong), andra industrier samt energikrävande sektorer där alternativa lösningar krävs.
I studiecirklar diskuterar vi miljöplaner/strategier och lämnar in remisser.
Vi bjuder in ansvariga för miljö och energi, från olika organisationer, att hålla föredrag (industri, skogsbruk, kommun, länsstyrelse, HiG). Vi har också bra föredragshållare inom OG.

På bilden ser vi styrgruppen.
Mauritz Glaumann, Hugo Minell (sammankallande), Conny Persson, Klas Wickman, Elisabet Linden.

Kontakt till Hugo Minell: hm.minell@telia.com