Våra arbetsgrupper

Inom Omställning Gävle har vi delat upp oss i flertalet olika arbetsgrupper där arbetsgrupperna har olika fokus.

Läs mer om varje grupp på deras egen sida:

För tillfället är kultur och kommunikation och ekonomi och ekologi vilande grupper men det går bra att anmäla sig till grupperna ändå så kontaktar arbetsledaren dig när gruppen startas igen.