Framtida energi- och resursanvändning – Mauritz Glaumann

Kungsbäcksvägen 32, 802 67 Gävle Kungsbäcksvägen 32, Gävle

  Mauritz Glaumann, är prof em. och affilierad till Högskolan i Gävle. Han har ägnat sin forskning åt bebyggelsens miljöpåverkan och inte minst energianvändningens betydelse. Allmänt talas det idag om att elanvändningen behöver fördubblas till 2050. Mauritz har granskat vad denna nyproduktion av el får för konsekvenser och diskuterar mål och lösningar. Mauritz är aktiv i Omställning Gävle, särskilt byggd miljö och energibehov.

Svenskarnas inställning till klimat- och energiomställningen – Patrik Sörqvist

Kungsbäcksvägen 32, 802 67 Gävle Kungsbäcksvägen 32, Gävle

  Professor Stephan Barthel, Högskolan i Gävle, leder utmaningsdriven forskning om gröna städer och om det civila samhällets roll för en klimatomställning. Samverkan skapar legitimitet och leder till ramverk som upplevs som rättvisa, motiverande och effektiva. Programmet Fairtrans (www.fairtrans.nu) syftar till att bygga kapacitet för folkrörelsernas interna omställningsarbete. Det handlar om att både främja nytänkande, utbildning och ett lärande som gör att ingen hamnar utanför under transformationen. Genom att visa att vi tillsammans kan ställa om snabbt och rättvist skapar vi en vision och hopp för framtiden.

Gävles vatten – information och diskussion

ABF Gästrikebygden Brunnsgatan 56, Gävle, Sverige

Onsdag 17 januari kommer Sara Larsson och Malin Delin från Gästrike Vatten för att informera och diskutera om Gävles vatten Tid: 18.30 - 20.30 Lokal: ABF (Brunnsg. 56), Hamilton Alla välkomna!

Fröer – Från rättigheter till privat egendom – Tove Sundström

Kungsbäcksvägen 32, 802 67 Gävle Kungsbäcksvägen 32, Gävle

Tove Sundström är styrelsemedlem i den svenska småbrukarorganisationen NOrdBruk, samt ECVC, den europeiska samordningen av La Via Campesina; världens största sociala rörelse. Hon berättar vad vi riskerar att förlora i och med de nya lagförslagen om avreglering av GMO, samt marknadsföring av fröer inom EU. Vi pratar om hur stora internationella företag ges möjligheten att ta patent på fler och fler fröer, och hur bönder, lantbrukare och även konsumenter får stå för kostnaden. Tove Sundström har tidigare drivit ett andelsjordbruk i Jämtlands län. En del av seminarieserien våren 2024: Omställning - en annan väg

Har Fair Trade med klimaträttvisa att göra? – Jonatan Andersson

Kungsbäcksvägen 32, 802 67 Gävle Kungsbäcksvägen 32, Gävle

Jonatan Andersson, gymnasielärare i Uppsala, sedan länge aktiv i Fair Trade, lokalt och nationellt, föreläser om rättvis handel både ur konsumentperspektiv och utifrån Agenda 2030. Han väcker frågan om hur vår konsumtion hänger ihop med klimatförändringarna och vad vi kan göra åt det. Överkonsumtion och handelsvanor i det rika nord ökar resursanvändningen, samtidigt som produktionsländerna i syd drabbas hårdare av klimatförändringarna. Kan en rättvisare handel bidra till en ökad klimaträttvisa? En del av seminarieserien våren 2024 Omställning - en annan väg