Samtal pågår information

Zoomlänk:
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/85207376525?pwd=cWxtUnlTcjRMdllFa3hTbWJ5MHNBZz09

Meeting ID: 852 0737 6525
Passcode: 314030

8/3:

Radioprogrammet Klotet 10 februari: Om tjugo år ska Sveriges elproduktion vara helt och hållet förnybar. Samtidigt ska kärnkraften fasas ut. Då kommer det att behövas en omfattande utbyggnad av vindkraften. En fyrdubbling jämfört med nu närmare bestämt. Minst.

Länk här

DN debatt 14/2: Fakta är att elproduktionens klimatnytta aldrig varit så stor som 2020, trots avvecklingen av kärnkraftverk. Och den väntas fortsätta öka, tack vare eleffektivisering inom svensk industri och ytterligare expansion av förnybar el, skriver Linda Burenius, föreningen 100 procent förnybart, och Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen.

Länk här

22/2:

TED-talk med Rob Hopkins om de två viktiga orden ”What if…” om hur man tränar sig i att se in i framtiden, att föreställa sig möjligheter.

Rob Hopkins – What if

Filmer från projektet ”Bortom BNP”, ett  forskningsprojekt där man har tagit fram 4 olika
scenarier på hur vi skulle kunna forma vår framtid.

Bortom BNP

8/2:

Johan Rockström – vår stund på jorden

Paneldiskussion om Agenda 2030

Ord från tidigare möten

22/2 (What if och Bortom BNP)

8/2 (Rockström och Agenda 2030)

Dagens ord – inslagen
Kunskap – förtvivlan
Äkta – kunskap
Realistiskt? (Agenda 2030)
Treåring
Toppen (Agenda 2030) Tveksam (Rockström)
Insikt Ödesdigert
Gediget – krisläge
Aktivitet
Hållbarhet/varaktighet
Gammalt och nytt
Hur miljön påverkar alla politiska frågor (Agenda 2030)
Relationen hopp och möjlighet (Rockström)
Fem i 12-känsla
Annorlunda
Politik – Agenda
Matthet – Rockström
Fossiloberoende – Rockström
Systemförändringar – Agenda 2030
Innovation

Dagens ord – mig själv
Jävlar anamma
Beslutsam
Snöro
Hjärntrött
Laddad
Envis
Gruppstyrka
Hopp om aktivitet
Det gäller att följa med
Otillräcklig
Vårhopp
Nu kör vi
Framtidsspaning
Naturvårdsbiologi

Avslutande ord
Kreativitet
Konsten som medium
E krona
Konsten som medium
Hållbarhet – varaktighet
Samverkan
Nya perspektiv
Följa med sin tid
Eufori
Hopp
Framtidstro
Hopp
Frustrerad
Fönstret är öppet
Pyramidspel – systemförändring krävs
Underbar start
Konkret fråga – New green deal – en sak att driva kan vara att staten
har en egen digital penning – stöd idén om e-krona