Kulturen nödvändig för klimat- och miljöarbete – Mats Söderlund

Kungsbäcksvägen 32, 802 67 Gävle Kungsbäcksvägen 32, Gävle

  Mats Söderlund är författare, poet och socionom med inriktning mot samhällsarbete och mobilisering. För att åstadkomma beteendeförändringar behöver vi beröras. Mats är verksam i KlimatAkademin (www.klimatakademin.se) som hävdar att kulturella uttryck och konstnärliga processer hjälper oss att förstå omställningens många aspekter på ett djupare plan. Han arbetar med aktiverande processer för att utveckla miljöarbetet. Mats är aktuell med ungdomstrilogin ”Ättlingarna” och boken ”Eskatos, tystnaden tillhör inte oss”.

Kan vi rädda strömmingen – Charles Berkow

Kungsbäcksvägen 32, 802 67 Gävle Kungsbäcksvägen 32, Gävle

  Charles Berkow Stockholms universitet och efterföljande samtal med Karl Gullberg Länsstyrelsen Gävleborg. Charles Berkow är omvärldsanalytiker på Östersjöcentrum. Han har arbetat med fiskeripolitik från och till i 20 år, politiskt, i miljörörelsen och i akademin. Karl Gullberg är marinbiolog och limnolog som i snart 30 år varit Länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen i Gävleborgs län.

Framtida energi- och resursanvändning – Mauritz Glaumann

Kungsbäcksvägen 32, 802 67 Gävle Kungsbäcksvägen 32, Gävle

  Mauritz Glaumann, är prof em. och affilierad till Högskolan i Gävle. Han har ägnat sin forskning åt bebyggelsens miljöpåverkan och inte minst energianvändningens betydelse. Allmänt talas det idag om att elanvändningen behöver fördubblas till 2050. Mauritz har granskat vad denna nyproduktion av el får för konsekvenser och diskuterar mål och lösningar. Mauritz är aktiv i Omställning Gävle, särskilt byggd miljö och energibehov.

Svenskarnas inställning till klimat- och energiomställningen – Stephan Barthel

Kungsbäcksvägen 32, 802 67 Gävle Kungsbäcksvägen 32, Gävle

  Professor Stephan Barthel, Högskolan i Gävle, leder utmaningsdriven forskning om gröna städer och om det civila samhällets roll för en klimatomställning. Samverkan skapar legitimitet och leder till ramverk som upplevs som rättvisa, motiverande och effektiva. Programmet Fairtrans (www.fairtrans.nu) syftar till att bygga kapacitet för folkrörelsernas interna omställningsarbete. Det handlar om att både främja nytänkande, utbildning och ett lärande som gör att ingen hamnar utanför under transformationen. Genom att visa att vi tillsammans kan ställa om snabbt och rättvist skapar vi en vision och hopp för framtiden.